Altcoin-categorieën: nutstokens, veiligheidstokens en andere

Door de diversiteit van altcoins kunnen verschillende actoren zich aanpassen aan hun eigen behoeften en doelen.

Altcoins vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: utility tokens en security tokens.

Deze categorieën kunnen verder worden ingedeeld op basis van hun gebruik, doel en functie.

Utility tokens

Utility tokens zijn altcoins die gebruikt kunnen worden binnen een specifiek blockchainplatform.

Deze tokens zijn meestal nodig om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een dienst of product.

Het bekendste voorbeeld is het Ether (ETH) token van het Ethereum platform, genaamd "gas", dat nodig is om transacties en smart contracts uit te voeren op het Ethereum netwerk.

Veiligheidstokens

Security tokens zijn digitale activa die bepaalde financiële rechten vertegenwoordigen, zoals eigendom, aandelen, stemrechten of inkomensrechten.

Deze tokens vertegenwoordigen meestal de waarde van een bedrijf of project en kunnen inkomsten of investeringsrendementen genereren voor hun eigenaars.

Daarnaast zijn er nog andere soorten altcoins, zoals stablecoins, waarvan de waarde is gekoppeld aan een ander activum, zoals de Amerikaanse dollar of goud, om de waarde te stabiliseren; en privacy coins, die zich meer richten op de anonimiteit en veiligheid van transacties.

Inzicht in de verschillende categorieën altcoins kan ons helpen de diversiteit van de cryptocurrency wereld beter te begrijpen en investeerders, ontwikkelaars en gebruikers te helpen de cryptocurrencies te vinden die het beste bij hen passen.

Governance tokens

Governance tokens, of bestuurstokens, geven hun houders stemrecht in een systeem van gedecentraliseerde organisaties (DAO's).

Deze tokens maken besluitvorming door de gemeenschap mogelijk, waarbij tokenhouders kunnen stemmen over wijzigingen aan het systeem en zo rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de werking van het platform.

DeFi tokens

Tokens in DeFi, of gedecentraliseerde financiële systemen, hebben meestal gebruiks- en beheersrechten.

Deze tokens vormen de kern van veel nieuwe financiële diensten zoals gedecentraliseerd lenen, uitwisselingen en onderpand.

NFT's (Non-Fungible Tokens)

NFT's vertegenwoordigen unieke digitale activa in de blockchain.

Terwijl traditionele cryptocurrencies zoals bitcoin uitwisselbaar zijn (d.w.z. "fungibel"), bevatten NFT's unieke informatie die niet kan worden gekopieerd of vervangen.

Ze worden vaak gebruikt om kunst, muziek of andere digitale inhoud te verkopen.

Yield Farming of Liquidity Mining tokens

Deze tokens worden gebruikt in DeFi-protocollen, waarbij gebruikers activa storten in op blockchain gebaseerde liquiditeitspools en nieuwe tokens ontvangen als beloning.

Deze tokens hebben vaak gebruiks-, inkomstengeneratie- en stemrechten.

Het is belangrijk om op te merken dat verschillende soorten tokens werken in verschillende wettelijke en regelgevende kaders over de hele wereld, en beleggers moeten een grondig begrip hebben van de kenmerken en risico's van verschillende soorten tokens.