Cryptocurrencies en witwassen: waarom zijn cryptocurrencies aantrekkelijk voor witwassers?

Witwassen is het "zuiveren" van geld van illegale activiteiten op zo'n manier dat de herkomst van het geld niet meer achterhaald kan worden.

Cryptocurrencies, zoals Bitcoin en andere, zijn populair geworden bij witwassers vanwege bepaalde kenmerken die het makkelijker maken om illegaal geld door het traditionele financiële systeem te sluizen.

Anonimiteit

Een van de grootste attracties die cryptocurrencies bieden aan witwassers is anonimiteit.

Hoewel cryptocurrency-transacties openbaar zijn en getraceerd kunnen worden op de blockchain, is de identiteit van de eigenaars van de wallets die bij de transacties horen vaak onbekend. Dankzij dit niveau van anonimiteit kan geld van illegale activiteiten worden verplaatst zonder dat het gemakkelijk te traceren is naar de bron.

Wereldwijd en grensoverschrijdend

Cryptocurrencies zijn wereldwijd en kennen geen geografische grenzen.

Dit betekent dat geld snel en gemakkelijk tussen landen kan worden verplaatst zonder de beperkingen van traditionele financiële systemen of de regels voor grensoverschrijdende overschrijvingen.

Decentralisatie

Cryptocurrencies zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen centrale autoriteit of instelling is die toezicht houdt op transacties.

Dit kenmerk is een extra aantrekkingskracht voor witwassers, omdat er geen centraal punt is waar toezichthouders transacties kunnen blokkeren of beperken.

Gebrek aan regulering

In veel landen zijn de cryptocurrency markten niet op dezelfde manier gereguleerd als de traditionele financiële markten.

De algemene afwezigheid van cryptocurrencies in antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsregelgeving betekent dat witwassers deze leemte gemakkelijk kunnen uitbuiten.

Cryptocurrencies vormen een belangrijke uitdaging in de strijd tegen het witwassen van geld. Regelgevers wereldwijd erkennen echter steeds meer het witwaspotentieel van cryptocurrencies en introduceren regels om dergelijke activiteiten te voorkomen.