Cryptocurrencies gebruiken om financiële inclusie te bevorderen

De groeiende rol van cryptocurrencies in financiële inclusie is een belangrijke mijlpaal in de moderne economie, vooral in regio's en gemeenschappen waar de toegang tot traditionele bankdiensten beperkt is.

Volgens de Wereldbank heeft ongeveer 31 procent van de wereldbevolking, of ongeveer 1,7 miljard volwassenen, geen bankrekening.

De meerderheid van deze mensen woont in ontwikkelingslanden en is vaak uitgesloten van traditionele financiële systemen vanwege armoede, afstand, laag opleidingsniveau en genderdiscriminatie. Dit is waar cryptocurrencies om de hoek komen kijken en een kans bieden voor financiële inclusie.

Met cryptocurrencies kunnen mensen rechtstreeks financiële transacties uitvoeren, zonder tussenpersonen.

Gebruikers hebben alleen een smartphone en een internetverbinding nodig om met cryptocurrencies te communiceren, waardoor ze mogelijk toegang krijgen tot bankdiensten in meer geïsoleerde delen van de wereld.

De kosten van financiële transacties zijn vaak ook lager voor cryptocurrencies dan voor traditionele banktransacties.

Dit is vooral belangrijk voor grensoverschrijdende overschrijvingen, waar de kosten vaak kunnen oplopen tot 5-10% van de waarde van de transactie. Met cryptocurrencies zoals Bitcoin kunnen gebruikers daarentegen vrijwel direct en tegen minimale kosten geld versturen, waar ook ter wereld.

Tot slot maken cryptocurrencies en blockchaintechnologie innovatieve financiële diensten mogelijk, zoals microkrediet, peer-to-peer leningen en verzekeringen, waardoor financiële producten toegankelijk worden voor mensen die door traditionele systemen worden geweigerd.

Het is echter belangrijk op te merken dat de belofte van het gebruik van cryptocurrencies om financiële inclusie te bevorderen nog niet volledig is ingelost.

Cryptocurrencies zijn nog steeds relatief complex en onbegrijpelijk voor de meeste mensen, en hun volatiliteit en gebrek aan regulering betekent dat ze aanzienlijke risico's met zich meebrengen!

Naarmate de technologie echter evolueert en de gebruikersinterfaces eenvoudiger worden, kunnen cryptocurrencies een steeds grotere rol spelen in het bevorderen van financiële inclusie.