Mijnbouw van cryptocurrency: beloningen en motivaties

De beweegredenen voor het delven van cryptocurrency zijn voornamelijk van financiële aard.

Mijnen is een noodzakelijke activiteit om de veiligheid van het netwerk te handhaven en mijners worden beloond voor hun inspanningen.

Deze beloningen nemen twee hoofdvormen aan:

Blokbeloningen

Als een miner met succes een nieuw blok toevoegt aan de blokketen (d.w.z. het mijnprobleem oplost en transacties authentiseert), ontvangt hij of zij nieuw gecreëerde cryptocurrency-eenheden als beloning.

In het geval van Bitcoin bijvoorbeeld, begon de blokbeloning in 2009 met 50 bitcoins, die elke vier jaar wordt gehalveerd.

In 2021 was deze beloning nog maar 6,25 bitcoins.

Transactiekosten

De verzenders van transacties (transfers) bieden meestal een kleine vergoeding om miners aan te moedigen hun transactie in het volgende blok op te nemen.

Naarmate de blokbeloningen die in het eerste punt zijn genoemd afnemen, worden transactievergoedingen steeds belangrijker voor miners.

Bij het delven van cryptocurrency gaat het echter niet alleen om beloningen.

Het vereist grote investeringen in hardware, software en elektriciteit, vooral voor cryptocurrencies zoals Bitcoin, waar het proof-of-work mining-algoritme aanzienlijke rekenkracht vereist.

Daarnaast hebben mijnwerkers ook te maken met volatiliteit, aangezien de waarde van cryptocurrencies sterk kan schommelen, wat de reële waarde van mijnbeloningen beïnvloedt.

Tot slot is de motivatie om te mijnen ook het bijdragen aan gedecentraliseerde netwerken en het ondersteunen van cryptografische innovatie.

Veel mijnwerkers geloven in cryptocurrencies als een middel tot materiële welvaart en financiële zelfbeschikking, en het delven van cryptocurrencies is een manier om deze idealen actief te ondersteunen.