Wereldwijde regelgeving voor cryptocurrency: VS, EU, Azië

Het wereldwijde beeld van de regulering van cryptocurrencies is zeer complex en divers, beïnvloed door verschillende houdingen in verschillende regio's en landen, het tempo van technologische ontwikkeling en openheid voor cryptocurrencies.

Hier bekijken we hoe de regulering van cryptocurrencies er momenteel uitziet in drie grote regio's in de wereld: de Verenigde Staten, de Europese Unie en Azië.

De Verenigde Staten

In de Verenigde Staten valt de regulering van cryptocurrencies onder de jurisdictie van een aantal regelgevende instanties, waaronder het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Internal Revenue Service (IRS).

In de Verenigde Staten worden cryptocurrencies momenteel geclassificeerd als "commodities" en zijn ze onderworpen aan regels en voorschriften voor financiële transacties, waaronder maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De SEC doet echter actief onderzoek naar cryptocurrencies, met name ICO's en beleggingsfondsen in cryptocurrencies. ICO's en andere tokenverkopen worden vaak beschouwd als effectenaanbiedingen en vallen daarom onder de effectenwetgeving.

Europese Unie

In de Europese Unie is de regulering van cryptocurrencies van oudsher de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar op EU-niveau neemt de belangstelling voor het onderwerp toe.

De EU heeft de regulering van cryptocurrencies deels aangepakt door middel van haar 5e Richtlijn ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AMLD5), die bepaalt dat bedrijven die handelen in cryptocurrencies moeten voldoen aan de antiwitwaswetgeving.

De EU heeft ook de Cryptocurrency Securities Act (MiCA) ontwikkeld, die een uitgebreid kader biedt voor de regulering van cryptocurrencies in de EU, waaronder stablecoins.

Azië

In Azië varieert het spectrum van een liberale benadering tot strenge regelgeving. China verbood bijvoorbeeld ICO's in 2017 en cryptocurrencybeurzen in 2019. De Chinese centrale bank werkt momenteel aan een eigen digitale munt, de digitale yuan.

Andere landen, zoals Japan en Zuid-Korea, staan relatief meer open voor cryptocurrencies.

In Japan is Bitcoin officieel een valuta en cryptocurrency exchanges zijn streng gereguleerd. Zuid-Korea is een van de grootste cryptocurrency markten ter wereld, maar de overheid reguleert de sector ook actief, inclusief belastingregels voor cryptocurrencies.

Deze trends illustreren dat de wereldwijde regelgeving voor cryptocurrencies zeer divers is en voortdurend in ontwikkeling. Regelgevers proberen voortdurend gelijke tred te houden met de evolutie van de technologie en passen verschillende strategieën toe om cryptocurrencies te reguleren.