Globalny obraz regulacji dotyczących kryptowalut: USA, UE, Azja

Globalny obraz regulacji kryptowalut jest bardzo złożony i zróżnicowany, na co wpływ mają różne postawy w różnych regionach i krajach, tempo rozwoju technologicznego i otwartość na kryptowaluty.

Poniżej przedstawiamy, jak obecnie wyglądają regulacje dotyczące kryptowalut w trzech głównych regionach świata: Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Azji.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych regulacja kryptowalut podlega jurysdykcji szeregu organów regulacyjnych, w tym Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Internal Revenue Service (IRS).

W Stanach Zjednoczonych kryptowaluty są obecnie klasyfikowane jako "towary" i podlegają zasadom i przepisom regulującym transakcje finansowe, w tym środki przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

SEC aktywnie bada jednak kryptowaluty, w szczególności ICO i kryptowalutowe fundusze inwestycyjne. ICO i inne transakcje sprzedaży tokenów są często uważane za oferty papierów wartościowych i w związku z tym podlegają przepisom dotyczącym papierów wartościowych.

Unia Europejska

W Unii Europejskiej regulacja kryptowalut tradycyjnie leżała w gestii państw członkowskich, ale zainteresowanie tym tematem na szczeblu UE rośnie.

UE zajęła się regulacją kryptowalut częściowo poprzez swoją piątą dyrektywę w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLD5), która stanowi, że firmy zajmujące się kryptowalutami muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

UE opracowała również ustawę o kryptowalutowych papierach wartościowych (MiCA), która zapewnia kompleksowe ramy regulujące kryptowaluty w całej UE, w tym stablecoiny.

Azja

W Azji spektrum waha się od liberalnego podejścia do ścisłej regulacji. Na przykład Chiny zakazały ICO w 2017 r. i giełd kryptowalut w 2019 r. Chiński bank centralny pracuje obecnie nad własną walutą cyfrową, cyfrowym juanem.

Inne kraje, takie jak Japonia i Korea Południowa, stosunkowo bardziej akceptują kryptowaluty.

W Japonii Bitcoin jest oficjalnie walutą, a giełdy kryptowalut są ściśle regulowane. Korea Południowa jest jednym z największych rynków kryptowalut na świecie, ale rząd również aktywnie reguluje ten sektor, w tym przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut.

Trendy te pokazują, że globalny obraz regulacji kryptowalut jest bardzo zróżnicowany i stale ewoluuje. Organy regulacyjne nieustannie starają się dotrzymać kroku ewolucji technologii i przyjmują różne strategie regulowania kryptowalut.