Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Informacje na stronie BTCpresso.com służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub inwestycyjne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były dokładne i aktualne, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronie. Kryptowaluty są produktami inwestycyjnymi, które niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i mogą spowodować, że inwestorzy stracą znaczną część swojego kapitału. BTCpresso.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym i dokładne rozważenie związanego z tym ryzyka. BTCpresso.com nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich, do których linki znajdują się na naszej stronie. Treść i polityka prywatności stron internetowych osób trzecich może różnić się od polityki prywatności BTCpresso.com i zalecamy, aby zawsze zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania przed skorzystaniem z jakiejkolwiek strony internetowej osoby trzeciej. BTCpresso.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zastrzeżenia w dowolnym momencie. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszego zastrzeżenia.