Przyszłe trendy: CBDC, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, KYC/AML

Sektor kryptowalut stale ewoluuje, a przyszłe trendy będą miały wyraźny wpływ na otoczenie regulacyjne.

Trzy obszary, w których spodziewane są największe zmiany, to: waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC), przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i Poznaj swojego klienta (KYC) / przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

CBDC

CBDC to waluty cyfrowe emitowane przez banki centralne i oparte na technologii blockchain lub innych technologiach cyfrowych. Kilka krajów, w tym Chiny, Szwecja i Wielka Brytania, już bada możliwość wprowadzenia CBDC.

Wprowadzenie CBDC może mieć duży wpływ na globalne systemy finansowe i postawić nowe wyzwania regulacyjne.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i KYC/AML

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu pozostaje kluczową kwestią w regulacji kryptowalut. Anonimowość kryptowalut i łatwość globalnych transakcji oznaczają, że mogą one być potencjalnie wykorzystywane do finansowania nielegalnych działań.

Zgodność z zasadami KYC i AML jest często obowiązkowa dla giełd kryptowalut i innych dostawców usług finansowych. Oczekuje się, że zaostrzenie tych zasad zapewni legalne wykorzystanie kryptowalut.

Regulacja kryptowalut pozostaje obszarem ewoluującym, kształtowanym przez rozwój technologiczny, globalne trendy gospodarcze i dialog między organami regulacyjnymi.

Ponieważ sektor kryptowalut nadal rośnie i dojrzewa, oczekuje się, że regulacje staną się coraz ważniejsze zarówno dla inwestorów, firm, jak i rządów.